Etikett: Lise Larsen

Lise Larsen

Betagen jag såg dig på vimmelskaftetnär du knöt kängornasopade ditt hår gatstenenoch flinten var rosenbladnär du rätade på dig böljade håretoch mustaschen som skum à la crosbyett blått och ett rött solglas à la arthur […]

LISE LARSEN

Hennes beslut Han sätter sig upp i sängenkroppsvärmen försvinnerlakanen blir isvattennågot som känns som sjösjukaväller upp i hans magehan måste gå när honkommer ut ur badrummethennes beslut, inte hans sensolen bakom rutanglöder som upprispad hudsom […]

Lise Larsen

Kajplatsen fartyg med rostigt skrovöppen ruffluckagryning, sjöfågelskriömmande kroppmed blå fingerränderfimpar i engångsmuggarpizzakartonger, ölburkarsjögång i magsäckensliter åt mig min jackagalgen faller i golvethoppas du snubblar på dengnyende gråt från hängkojensjälvömkande inte ångerfullkliver i skorna utan att […]