Tistelblomma

Tistelblomma är en litterär nätsajt och ett andningshål. Originella och mångbottnade texter på svenska och engelska. Tistelblomma tar emot bidrag.

Tistelblomma is a literary website and a breathing hole. Original and multi-layered texts in Swedish and English. Tistelblomma is open to submissions.Redaktör: Jenny Enochsson


© Tistelblomma 2020-2021