Tistelblomma

Tistelblomma är ett litterärt nätmagasin och ett andningshål. Kortnoveller, dikter och reflektioner om skönlitteratur publiceras här. Svenska och engelska texter. Tistelblomma tar emot bidrag. L’art pour l’art! 

Tistelblomma (thistle flower) is an online literary journal and a breathing hole. Flash fiction, poems, and reflections on literature are published here. Swedish and English texts. Tistelblomma is open to submissions. L’art pour l’art! 


Veckans författare /

Writer of the Week


Listed at Duotrope

© Tistelblomma 2020