Etikett: Stefan Albrektsson

Intervju med Stefan Albrektsson

Först en kort presentation av dig själv och ditt skönlitterära skrivande: Kan kanske använda samma korta presentation som jag skrev till dikterna? Ditt/dina senaste skrivprojekt? Under 2020 har jag, tillsammans med Michael Economou, översatt ett […]

STEFAN ALBREKTSSON

Tomrummen Tungan söker sigtill den tomma gluggentill den brända gommensom smaken behåller en tankegående genom en skum morgonJag slickade på min barndoms skelettberörde benen från min ungdomAllt detta bakom femtio ansikten av förvåningDe är sedan […]