Etikett: Svenska

TINA K. PERSSON

Det som ritats om Det som ritats omoch det som en gång utmärkte stigarnaVägvalen och den darrande kompassnålenKorsningar med dofter av flottyr och blommorFimpar i asfaltenDen febriga oronFöreställningar skenande genom nervbanorJag skulle aldrig ha hittat […]

RIGMOR PALMQVIST

1. jag knackade hoppfullt på din dörroch frågade ditt hjärtaom du ville möta migdär vågorna slår som mest,höll mina händer i luftenså du kunde se min ärlighetslå sina vingar runt digoch gav dig ögonkastatt fångas […]

EVA SJÖGREN

piskrapp Hårda ord smattrar som piskrappdu kan inte hejda digsom att en annan ibland tar över din kroppnär du låter svartsjukan löpa frittkärleken som var så starkrinner ut som sanden i ett timglasmed en blandning […]