Etikett: Andreas Svanberg

Andreas Svanberg

DISPONIBLA SKRATT Disponibel och utnyttjad tid visualiseraspå daily management-tavlan.På morgonmötet talar viom hur minuterna har utnyttjats.Om vi gjort rätt saker i rätt tid.Om vi verkligen varit tillgängliga den tiden?Vi lyssnar. Fullt användbara. Jag är disponibel […]