D. S. MAOLALAI

Slate grey driving across the cityat night in my whitevan on work-lease.it’s a birthday.we are visitingfamily. youare beside me,and idly playingwith the radio.you are tryingto connect itto your phone. the skyis quite slate grey, quite […]

TOBI ALFIER

Old Towns and Sad Women Wind writes its history in everything—the receding sound of running feet,dim-lit shadows on dusty windowpanes,a lover’s bittersweet smile as she thinksthis is the last time, always the last time. Neon […]

RIGMOR PALMQVIST

1. jag knackade hoppfullt på din dörroch frågade ditt hjärtaom du ville möta migdär vågorna slår som mest,höll mina händer i luftenså du kunde se min ärlighetslå sina vingar runt digoch gav dig ögonkastatt fångas […]

EVA SJÖGREN

piskrapp Hårda ord smattrar som piskrappdu kan inte hejda digsom att en annan ibland tar över din kroppnär du låter svartsjukan löpa frittkärleken som var så starkrinner ut som sanden i ett timglasmed en blandning […]