Intuition

Den här gången ska jag reflektera över intuitionens roll i novellskrivandet. Jag gillar att skriva inlägg om den sortens abstrakta ämnen. Numera förknippas ibland ordet intuition med svagsinthet och vidskepelse. Det tycker jag är synd […]