Kategori: Poesi

RIGMOR PALMQVIST

1. jag knackade hoppfullt på din dörroch frågade ditt hjärtaom du ville möta migdär vågorna slår som mest,höll mina händer i luftenså du kunde se min ärlighetslå sina vingar runt digoch gav dig ögonkastatt fångas […]

EVA SJÖGREN

piskrapp Hårda ord smattrar som piskrappdu kan inte hejda digsom att en annan ibland tar över din kroppnär du låter svartsjukan löpa frittkärleken som var så starkrinner ut som sanden i ett timglasmed en blandning […]

Lise Larsen

Kajplatsen fartyg med rostigt skrovöppen ruffluckagryning, sjöfågelskriömmande kroppmed blå fingerränderfimpar i engångsmuggarpizzakartonger, ölburkarsjögång i magsäckensliter åt mig min jackagalgen faller i golvethoppas du snubblar på dengnyende gråt från hängkojensjälvömkande inte ångerfullkliver i skorna utan att […]