Kategori: Noveller

Maria Karlsson

Det som känns innanför ansiktet De flesta trodde nog att hon inte valt sitt arbete själv, att hon var lågutbildad och korkad, att det var något som livet och omständigheterna tvingat henne till. Hennes kroppshydda […]

ANASTASIA BARK

Försvinnandet Föreställ dig att du en tidig vacker morgon vaknar upp och går till busstationen. Likt en skugga vandrar du i tystnaden. Någonstans i bakgrunden hörs det röster. I baskethallen ovanför dig studsar bollen högljutt […]

MARIA KARLSSON

Objektet är det subjektet utför verbet på Stolarna stod i en halvcirkel, en hel cirkel hade fått modellen att känna sig som ett djur i bur resonerade dem. Ingen vill känna sig som ett objekt […]