Bidrag / Submissions

Tistelblomma tar emot tidigare opublicerade kortnoveller, dikter och reflektioner om skönlitteratur. Svenska och engelska texter. Författaren behåller upphovsrätten, men skicka inte bidraget till flera ställen samtidigt. Mejl som bara innehåller bidraget och ingen informell hälsning ignoreras. Vi är trots allt människor, inte robotar. Förresten, Tistelblomma älskar originella, osentimentala och dynamiska texter.

En kortnovell (max 1000 ord) eller en reflektion (max 1000 ord) per gång. Alternativt, tre dikter per gång. Ingen visuell poesi, tyvärr. Skicka ditt bidrag som wordfil eller pdf. Vänligen skriv en kortfattad presentation av dig själv, i tredje person, i mejlet. Inte mer än 80 ord. Skriv Tistelblomma i mejlets ämnesrad. Bidraget skickas till: jennyenochsson snabel-a protonmail . com

Redaktör: Jenny Enochsson

In English

Tistelblomma is open to submissions of previously unpublished flash fiction, poetry, and reflections on literature. Swedish and English texts. Copyright remains with the author, but simultaneous submissions are not accepted. Emails that only contain the submission and no informal greeting are ignored. After all, we are human beings, not robots. By the way, Tistelblomma loves original, unsentimental, and dynamic texts.

One story (up to 1,000 words) or one reflection (up to 1,000 words) at a time. Alternatively, three poems at a time. Sorry, no visual poetry. Submissions should be sent as a word doc or pdf. Please, write a short bio note, in third person, in the e-mail. Not more than 80 words. Write Tistelblomma in the e-mail subject line. Send your submission to: jennyenochsson at protonmail . com

Editor: Jenny Enochsson

Foto: © Jenny Enochsson 2015

© Tistelblomma 2020