Författare: jennyeno

Lise Larsen

Kajplatsen fartyg med rostigt skrovöppen ruffluckagryning, sjöfågelskriömmande kroppmed blå fingerränderfimpar i engångsmuggarpizzakartonger, ölburkarsjögång i magsäckensliter åt mig min jackagalgen faller i golvethoppas du snubblar på dengnyende gråt från hängkojensjälvömkande inte ångerfullkliver i skorna utan att […]