En idé föds ur havet

Text och foto: Annah Bohman

© Annah Bohman

Ibland undrar folk varför jag har valt att lägga tid på att skriva böcker. Lika ofta undrar de varför jag har valt att arbeta på ett fartyg till sjöss.

Jag har gjort de här valen och ändå står jag svarslös inför frågorna. Allt jag vet är att det ena nu för tiden är helt och hållet beroende av det andra. Som två tillstånd sammantvinnade likt kardelerna i ett rep. Vad jag än väljer att skriva så smyger sig havet in i berättelsen. Ibland som ett avlägset brus i fjärran, ibland som en karaktär viktig för narrativets riktning.

© Annah Bohman

Det är sagt om sjömanslivet att det är en livsstil snarare än ett lönearbete. Går vi tillbaka lite i tiden, kanske gör ett besök på ett av valfångstfartygen under 1800-talets första hälft, ser vi att männen som arbetade ombord kunde vara till sjöss i flera år. Vad jag vet sägs den längsta resan ha pågått under elva (!) år. För att fördriva tiden berättades historier – en tradition som lever kvar än idag. Vem har inte hört talas om en bra sjömanshistoria?

Jag arbetar inte bara som sjöman, jag bor även på en ö. Havet har följt mig genom livet på samma sätt som skrivandet. Många av de dagar jag spenderar hemma rör jag mig vid eller på havet, samlar inspiration bland kala skär eller på stenstränder där stenarna under tusentals år har slipats lena av vågorna. För att skriva en berättelse behöver någonting först väcka fantasin och för mig föds en idé till en berättelse ofta ur havet.

© Annah Bohman

Den kan ha sin grund i en gammal sjömanshistoria, i en hård, nordlig vind eller i en märkligt formad bit drivved hittad på stranden. Idén omvandlas till ett narrativ, kläs i en dramaturgi och kommer till liv på datorn.

För mig, liksom för många andra, är skrivandet inget val. Oavsett utgång eller framgång kommer jag att fortsätta. Så länge min kropp orkar kommer jag att fortsätta segla och så länge vågorna förser mig med idéer så kommer havet fortsätta att komma till liv i mina berättelser. Det ena följer på det andra och tillstånden tvinnas samma till ett och samma rep.

© Annah Bohman