Kicki Bokmals recension

Bokbloggaren Kicki Lihagen (Kicki Bokmal) har recenserat Masken rämnar. Tack! Recensionen publicerades på Instagram. Här är den alltså:

Jag har läst: Masken rämnar. En antologi (Tistelblomma förlag)

Antologin Masken rämnar är Tistelblomma förlags allra första antologi. Bidragen, som är dikter och noveller, är skrivna av tjugotvå författare som alla är nya bekantskaper för mig.

Antologins redaktör, Jenny Enochsson, skriver i antologins förord att det nystartade förlaget vill ”publicera välskrivna, originella och mångbottnade texter som är befriade från klichéer, sötsliskighet och pekpinnar. Det konstnärliga uttrycket är viktigare än underhållningsvärdet.”

Hon berättar vidare att temat, masken rämnar, har tolkats fritt av författarna och detta har öppnat upp för en variationsrikedom. De olika författare har gjort vitt skilda associationer. ”Det kan till exempel röra sig om en situation, ett tillstånd, en förändring. Ibland infinner sig katharsis.”

Jag tycker att denna antologi lyckas väl med att ge mig som läsare såväl dikter som noveller som är just originella och mångbottnade. Redaktören uppmanar till omläsning, och jag kommer troligen att återvända till flera av texterna, inte minst dikterna.

Tack till @tistelblommaforlag för möjligheten att läsa antologin!