Birk Anderssons reflektion

© Birk Andersson 2021

Det var kul att vara med i antologin. Jag har ibland fått negativ kritik, som inte har handlat om mina dikters innehåll/kvalitet, utan att de inte bör räknas som haiku. Att jag kallar mina dikter för anarkistisk haiku verkar inte hjälpa. Därför blev jag glad när mina haiku antogs till denna antologin p.g.a. att de helt enkelt ansågs vara bra och att formen inte ens kommenterades.  


Läs Birk Anderssons haikudikter i Masken rämnar.