Hannas böckers recension

Nedan kan du läsa Hannas böckers recension av Masken rämnar. Den har publicerats på Instagram. Tack så mycket Hanna!

Masken rämnar är en antologi (e-bok) utgiven av Tistelblomma förlag som innehåller tidigare outgivna dikter och noveller på temat ”masken rämnar” skrivna av 22 författare. Redaktör Jenny Enochsson skriver i förordet att ”Syftet är att publicera välskrivna, originella och mångbottnade texter som är befriade från klichéer, sötsliskighet och pekpinnar”. Denna ambition märks i urvalet av texter. En av de första saker som slår mig är variationsrikedomen. Författarna har tolkat temat på väldigt olika sätt. Vissa är ganska subtila, andra mer bokstavliga. Jag uppskattade variationen som blir möjlig när temat är så mångbottnat i sig självt. Med så stor variation blir det självklart så att jag som läsare föredrar vissa texter framför andra, men jag måste ändå säga att nivån är ganska jämn eftersom ingen text direkt sticker ut i negativ bemärkelse. Några av texterna matchade inte mig som läsare, men så blir det oftast i en antologi. Det finns även flera texter som för mig sticker ut i positiv bemärkelse och som lämnar ett starkare intryck än andra. Över lag är det här en läsvärd antologi där flertalet texter vinner på en omläsning. Jag tänker nämna fyra favoriter. I novellen ”Augusta” av Annah Bohman @annahbohman får läsaren följa en kvinna under en stormig natt. Jag gillar hur stormen skildras, osäkerheten kring vad som är verkligt och vad som är inbillning och hur stormens förlösande kraft river huvudpersonens murar. Så bra! Novellen ”Om fyra dagar dör kärleken” av Elvira Gullberg @gullisgullberg är kort och koncentrerad. Det finns så mycket innebörd i de få styckena. Jag älskar det vackra, koncisa språket. Här kommer ett citat: ”verkligheten dundrade in i deras stillhet”. Dikten ”Tåg” av Peter Nyberg @peternyberg1974 kan tolkas på många olika sätt och är väl värd att läsa flera gånger. Jag gillade förutom tolkningsvariationen även kompositionen och bildspråket. De tre haikudikterna av Birk Andersson @anarkohaiku (som själv kallar dem för anarkistiska haikudikter) är fyndiga. Författaren har fått till vändningen på sista raden, vilket är ett måste för att det ska räknas som en bra haiku (anarkistisk eller inte) i min bok. Tack för recex @jennyeno_