Intervju med Carsten Palmer Schale

Foto: © Carsten Palmer Schale 2021


Först en kort presentation av dig själv och ditt skönlitterära skrivande:

Jag är, och har alltid varit, mångsidig. Totalt har jag idag, om jag räknar in mina akademiska alster, publicerat drygt 40 böcker. Av dessa har ca ett dussin med skönlitteratur att göra.

Ditt/dina senaste skrivprojekt?

Just nu, våren 2021, skriver jag dels om grekisk poesi, Kierkegaard och en ny diktsamling. Därutöver recensioner och essäer.

Hur skulle du beskriva din poesi?

Min poesi är mycket medvetet ”ombytlig” – från mer klassiska versioner av dikter till synnerligen surrealistiska och måhända rebusaktiga – och associationstäta – dikter.

Varför skriver du?

Jag skriver av samma skäl som jag äter. Det är en livsnödvändig verksamhet. Hur pretentiöst detta än kan låta, så är det sant.

Vilka är dina favoritförfattare?

Dante, Goethe, Rilke, Musil, moderna danska poeter, grekisk poesi.

Har du en hemsida eller liknande?

Nej.

Tack så mycket för intervjun!