EMIL AHLBERTZ

TRE DIKTER

1.

I ett pågående
havsbrisens systrar
rösternas stränder
i jämviktsläge.

2.

Avvisande blommor
mellan dörrens läppar
jublande golvytor
under dina fötter.

3.

Havet förlöser
stridbara monologer
stränder av klockslag
kollapsar

© Emil Ahlbertz 2020

Emil Ahlbertz är född 1974 och bosatt i Malmö. Utöver skrivandet arbetar han till vardags som arkivarie. Emil har utkommit med fyra diktsamlingar: Dagarna är dagsvers (2019, Fri Press Förlag), Kall horisont (2016, Författares bokmaskin), Balustrad (2015, Vulkan), Kosmiska rum (2015, Vulkan). Emil har även publicerat lyrik i tidskrifter som Metamorfos, Flum, Aurora, Opulens, Tidskriften Staden, och Populär Poesi.