EMIL AHLBERTZ

TRE DIKTER

1.

I ett pågående
havsbrisens systrar
rösternas stränder
i jämviktsläge.

2.

Avvisande blommor
mellan dörrens läppar
jublande golvytor
under dina fötter.

3.

Havet förlöser
stridbara monologer
stränder av klockslag
kollapsar

© Emil Ahlbertz 2020

Emil Ahlbertz är född 1974 och bosatt i Malmö. Utöver skrivandet så arbetar han till vardags som arkivarie. Emil har utkommit med fyra diktsamlingar Dagarna är dagsvers (2019) Fri Press förlag, Kall horisont (2016) Författares bokmaskin, Balustrad (2015) Vulkan, Kosmiska rum (2015) Vulkan. Emil har även publicerat lyrik i tidskrifter som Metamorfos, Flum, Aurora, Opulens, Tidskriften Staden, och Populär Poesi.